Nieuws

Culturele instellingen kunnen nu steunpakket aanvragen

By 10 juni 2020 No Comments

Veel organisaties in Zeist hebben het zwaar door de coronacrisis. Niet in de laatste plaats geldt dat voor veel culturele instellingen in Zeist. De gemeente ziet de speciale plek die deze organisaties innemen in onze samenleving en wil eraan bijdragen dat deze organisaties door de crisis heen komen. Daarvoor heeft de gemeente een financieel steunpakket gerealiseerd waarin bijna 1 miljoen euro beschikbaar is voor cultuur en sport (en een beperkt deel voor winkelcentra en kwijtschelding precariobelasting).

Vanaf heden kan uw organisatie een aanvraag indienen om – onder voorwaarden – in aanmerking te komen voor dit steunpakket. Op de pagina www.zeist.nl/steunpakket vindt u de voorwaarden, aanvullende informatie en een link naar het aanvraagformulier.

De gemeente hoopt er op deze manier aan bij te dragen dat uw organisatie deze ongekende tijd doorstaat en van grote waarde kan blijven voor de samenleving van Zeist.