LET OP: de voertaal tijdens deze lezing is Engels.

‘Ik geef al mijn geld uit aan boeken; boeken zijn mijn grootste genoegen’, heeft Johannes Brahms (1833 – 1897) gezegd. Doorgaans wordt hij niet geassocieerd met goede vrienden noch met grote poëzie, maar als iemand die gedichten koos om praktische, muzikale redenen. En hij wordt meestal ook gezien als iemand die eenzaam was en geïsoleerd, uitsluitend toegewijd aan zijn kunst.

Natasha Loges – musicoloog en professor aan de Hochschule für Musik Freiburg en het Royal College of Music – onderzoekt tijdens haar lezing deze veronderstellingen over Brahms. Aan de hand van liederen die tijdens het festival te horen zijn laat ze zien dat zijn houding tegenover poëzie geworteld is in een veel bredere trend. Brahms bezat namelijk bijzonder veel kennis over de literatuur uit zijn tijd en reageerde daarop met veel gevoel. Bovendien weerspiegelen zijn keuzes voor gedichten de diepe vriendschappen die hij onderhield en de veranderende maatschappij waarin hij leefde.

Na vanavond luister je met andere oren naar de werken die in de rest van de festivalweek te horen zullen zijn.

Toegang gratis na reserveren. Reserveren doe je door een gratis toegangskaart aan te schaffen.

Meer informatie en/of reserveren