Casper Broekaart startte op 1 juli als cultuurmakelaar voor de gemeente Zeist. Met zijn aanstelling, die voortvloeit uit de Cultuurvisie 2017 – 2020, wordt ingezet op meer verbinding, vernieuwing en samenwerking. De komende periode staat in het teken van kennismaken en oriënteren.

Win-win-verbindingen

‘Het culturele veld in Zeist is grotendeels nieuw voor mij’, vertelt Casper. ‘Ik wil weten wat er speelt, wat de ambities en ontwikkelingsvragen zijn. Vanuit een goed overzicht kan ik dan win-win-verbindingen gaan leggen en sectorbrede ontwikkelingsvraagstukken concretiseren.’

Casper heeft als sociaal agoog uiteenlopende culturele projecten geïnitieerd en uitgevoerd. Hij is als muzikant en zelfstandig producent actief en was de afgelopen jaren werkzaam als cultuurmakelaar voor de gemeente Nieuwegein.

‘Ik ken de culturele sector vanuit verschillende perspectieven en kan hierdoor gemakkelijk schakelen tussen de diverse werelden; van podiumkunsten tot erfgoed en van evenementenorganisatie tot het ondersteunen van organisaties bij aanvragen van subsidies bij fondsen.’

Talentontwikkeling en zichtbaarheid

Naast de flexibiliteit om in te springen op ontwikkelingen in het veld krijgt de cultuurmakelaar ook een opdracht mee. Zo zal Casper als projectleider voor het platform Cultuur in Zeist het contact bevorderen tussen bestaande professionele en amateurcultuurinstellingen en de zichtbaarheid van de sector verbeteren.

De cultuurmakelaar rapporteert aan een stuurgroep die in september wordt samengesteld. Daarnaast zal hij een bredere klankbordgroep in het leven roepen waar de (10) platforms in worden vertegenwoordigd tezamen met de gemeente Zeist.

Samen met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht onderzoekt de cultuurmakelaar de cultuurbeleving en behoefte van sector en inwoners. Onder de noemer ‘Frontstage’ bouwt hij mee aan een talentontwikkelingsprogramma voor Zeist en de Utrechtse Heuvelrug. Tevens haakt hij aan bij het proeftuintraject van de provincie en buurgemeente naar integrale gebiedsontwikkeling voor de culturele sector.

Cultuurcafé

Samen met de gemeente en KunstenHuis De Bilt-Zeist ontfermt Casper zich over de organisatie van de cultuurcafés, waarvan de eerstvolgende editie voor vrijdagmiddag 13 september in Poppodium De Peppel op de rol staat. Hier zal Casper ook zichzelf introduceren en alvast een tipje van de sluier oplichten over zijn opgedane inzichten en de voortgang tot nu toe.

De inzet van de cultuurmakelaar, die voor 20-22 uur in de week is aangesteld, wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de vernieuwde Brede Regeling Combinatie van de gemeente Zeist en als pilot ondergebracht bij KunstenHuis De Bilt-Zeist.

Contact

Wil je de cultuurmakelaar graag uitnodigen om bij je initiatief of organisatie langs te komen, dat kan! Stuur een mailtje naar cbroekaart@cultuurinzeist.nl en maak een afspraak.

Cultuurinzeist.nl is de spreekbuis van de cultuurmakelaar. Volg daarom www.cultuurinzeist.nl voor de laatste ontwikkelingen, ook via nieuwsbrief, Facebook, Twitter en Instagram