Het coronavirus heeft 2 jaar een stempel gedrukt op ons doen en laten. Ook in Zeist. De laatste lock down eindigde in de loop van januari 2022.De pandemie lijkt voorbij, maar de financiële effecten zijn nog keihard voelbaar. Bovendien is er onzekerheid of het virus niet toch weer de kop zal opsteken, met alle gevolgen van dien.

De gemeente heeft in 2020 en 2021 het eerste en tweede corona ondersteuningspakket beschikbaar gesteld. Op 19 april 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het derde ondersteuningspakket. Met dit derde pakket biedt de gemeente financiële steun en een impuls aan nieuwe initiatieven.

Steunpakket cultuur
De culturele sector moest in de afgelopen 2 jaar door alle beperkende maatregelen heen zien te laveren. Sommige voorstellingen of evenementen werden afgelast; andere gingen door, al dan niet uitgesteld, afgeslankt, aangepast of online. Alle coronamaatregelen zijn opgeheven, maar het publiek weet de weg naar de podia nog niet massaal te vinden en er is onzekerheid of het virus niet toch weer de kop opsteekt.

Bij de opzet van het derde ondersteuningspakket verdelen we de culturele sector in 2 soorten:
1. Festivals
2. Impulssubsidie cultuur

Klik hier om meer te lezen over het steunpakket voor cultuur.