Rebellen en Dwarslopers

Hoe te navigeren in ‘A Perfect Storm’?

Hoogleraar duurzaamheid Klaas van Egmond trapte begin november een nieuw seizoen Dwarslopers Avonden af waarin we onderzoeken hoe te navigeren in ‘A Perfect Storm’. Hij gaf ons de homo universalis als moreel kompas voor de 21e eeuw. In dit nieuwe wereldbeeld wordt de eenzijdige oriëntatie op de materie en het individu in balans gebracht met collectieve en geestelijke waarde.

Stuurvrouw Annick de Witt beantwoord vanavond dezelfde vraag: hoe te navigeren in ‘A Perfect Storm’? Zij richt zich specifiek op duurzaamheid. Ze zoekt naar antwoorden op de vraag hoe een nieuw wereldbeeld een nieuwe verhouding van de mens tot de natuur tot stand brengt. Daarnaast heeft zij een wereldbeelden test ontwikkeld. Deze test is in ontwikkeling voor het hoger onderwijs en wordt vanavond bij ons getest!

Programma

19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie en thee
19.30 – 19.15 uur Inleiding hoe te navigeren in ‘A Perfect Storm’ vanuit duurzaamheidsperspectief?
20.15 – 21.00 uur Wereldbeelden test doen + gesprek/debat in groepen.
21.00 – 21.30 uur Bespreken wereldbeelden-test en ruimte voor vragen

Meer informatie en/of reserveren