Dit trio verkent de gezangen van Hildegard von Bingen (1098-1179) en Pérotin (1160-1230) en 14e-eeuwse pelgrimsliederen steeds opnieuw. Echo’s uit kloosters, kathedralen en bedevaarts-oorden worden gecombineerd met delicate improvisaties en originele composities.

Met uiteenlopende achtergronden in oude muziek, jazz, Finse volksmuziek en hedendaagse muziek, combineren de musici van Trio Peltomaa Fraanje Perkola de klanken van de menselijke stem, piano en viola da gamba met elektronische effecten en middeleeuwse harp. Het was de middeleeuwse muziek die de inspiratie vormde voor hun hoogst persoonlijke en herkenbare klank.

De musici verkennen de gezangen van Hildegard von Bingen en Pérotin en 14e-eeuwse pelgrimsliederen en legt verbanden tussen tijdperken en eeuwen terwijl ze de luisteraar uitnodigen op een reis naar vrede en rust.
Het trio is gefascineerd door hoe de tijd wordt ervaren en hoe deze prachtige middeleeuwse melodieën en teksten ons nu aanspreken, door het idee van nu – het moment dat ze werden opgeschreven in de middeleeuwse manuscripten – en hoe de kracht van nu hun improvisaties en composities vormgeeft honderden jaren later.

Meer informatie en/of reserveren