Kort geleden had ik per mail een interview met Carolien Paasman van Gilde Zeist, dat we waarschijnlijk allemaal kennen van de rondleidingen door Zeist. Er zijn korte wandelingen, die ook rolstoeltoegankelijk zijn, maar soms zijn het flinke wandelingen. Een leuke manier om Zeist beter te leren kennen. De rondleidingen blijken druk bezocht te worden. 

Ik kwam er echter achter dat het Gilde heel veel meer activiteiten verzorgt. Centraal daarbij staat dat ervaren vrijwilligers zich inzetten voor anderen. 

Carolien Paasman is een enthousiast bestuurslid van Gilde Zeist en vertelt het volgende:

Wat doen jullie?

‘Gilde Zeist is een vrijwilligersorganisatie die zich actief inzet voor de Zeister gemeenschap. De bij haar aangesloten vrijwilligers stellen hun kennis en kunde gratis ten dienste van anderen. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht waarbij het zowel om individuen als om organisaties kan gaan.

De vrijwilligers bij Gilde Zeist zijn via projecten verbonden aan samenwerkingsverbanden. Dit betreft rondleidingen, hulp aan anderstaligen, hulp aan scholieren, een zomerschool en kortdurende hulpvragen. Enorm gevarieerd.’

Hoeveel leden hebben jullie?

‘Gilde Zeist is een stichting met rond de honderd actieve vrijwilligers.’

Wat maakt je vereniging bijzonder?

‘Gilde Zeist is bijzonder omdat het mensen met levenservaring de kans biedt om hun kennis en kunde optimaal te blijven benutten door zich in te zetten voor een ander. Mooi voor de Gildevrijwilligers en de mensen die er gebruik van maken.’

Waarom ben je zelf lid geworden? Wat zocht je? en wat heb je gevonden?

‘Ik onderschrijf de doelstelling van Gilde Zeist en vind het mooi om een kleine bijdrage te leveren aan het functioneren van deze stichting.’

Waar ben je als lid van Gilde Zeist trots op?

‘Projecten die zich richten op het bestrijden van de kansenongelijkheid spreken mij enorm aan. SamenSpraak staat mensen voor wie Nederlands de tweede taal is bij met taalcoaches. Daarbij gaat het niet alleen om taallessen, maar om conversatieoefeningen die de taalvaardigheid vergroten. Coach4You en Support4you, twee projecten die zich richten op het ondersteunen van kwetsbare jongeren, zijn ook enorm belangrijk.’

Het gaat om coaching trajecten voor individuele leerlingen. Coach4You kan bij ouders en kinderen de onzekerheid bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school wegnemen. Anderen zijn meer gebaat bij een coaching traject dat de gehele middelbare schooltijd kan duren. Zij kunnen terecht bij Support4You. Het Gilde Zeist zoekt voor al deze projecten vrijwilligers, die zich gedurende langere tijd willen inzetten].

‘Het project Power vind ik belangrijk omdat het senioren helpt om zelf hun weg te blijven vinden in een levensfase waarin heel veel vanzelfsprekendheden wegvallen.’

Voor deze senioren in de derde levensfase ontwikkelde het Gilde Zeist een workshopserie, waarin deelnemers met elkaar in gesprek gaan hoe ze in het leven staan, waar ze inspiratie van krijgen en hoe ze hun leven weer een zinvolle wending kunnen geven, bijvoorbeeld door oude vrienden op te zoeken of vrijwilligers werk te gaan doen. De workshops kunnen een opstap zijn naar een lidmaatschap van een groep, die activiteiten ontplooit: een wandelclub, een theaterkring of een kookclub. Ook daarbij helpt de organisatie.

Wat is jullie volgende programma? Waar kijk je naar uit?

‘Op dit moment starten we de rondleidingen door de Gildegidsen weer op. Het is elke keer weer verrassend om te merken dat zij zelfs aan geboren en getogen Zeistenaren nog veel nieuwe informatie te bieden hebben en hoe leuk zij die weten te brengen.’

Zoeken jullie nieuwe leden? en Voor welke activiteiten?

‘Nieuwe ‘leden’ zijn van harte welkom, er is voor iedereen wel wat leuks en zinvols te doen bij Gilde Zeist. Kijk eens rond op gildezeist.nl om een beeld te krijgen van onze activiteiten en bezoek onze Facebook-pagina voor foto’s, sfeerverslagen en actuele informatie.’ 

——–

Dit is een blog van gastredacteur Flox den Hartog Jager voor Cultuur in Zeist.