Marie Seidler, sopraan / Toni Ming Geiger, piano

De liederen in dit programma bewegen zich op de grens van twee menselijke oerdriften: de levensdrift en de doodsdrift. In de antieke mythologie wordt de eerste aangeduid met Eros. Het is het verlangen om onze behoeften te bevredigen. Daartegenover staat Thanatos, het streven naar de ontspannen toestand waarin we van al onze verlangens verlost zijn. Twee uitersten die later in Freuds theorieën deel uitmaakten van wat hij het Es noemde, het onderbewuste. Het spanningsveld tussen die twee – en de hunkering de grens daartussen over te gaan – bepaalt de eeuwige kringloop van leven en dood en heeft vele dichters en componisten geïnspireerd.

Losse kaarten
Normaal € 35 / Vrienden ILFZ € 32 / < 30 jaar € 10

Meer informatie en/of reserveren