Het huidige klooster van de fraters van Utrecht ligt op de grens van Zeist met De Bilt. Tijdens de rondleiding ziet u het bijzondere gebouw, de sfeervolle kapel en de serene begraafplaats. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

Reserveren is verplicht en kan via rondleidingen@gildezeist.nl. Graag 10 minuten voor aanvang aanwezig.

Meer informatie en/of reserveren