Nieuws

Versoepeling coronamaatregelen en steunpakket culturele sector

By 2 juni 2020 No Comments

Per 1 juni zijn maatregelen rond het coronavirus versoepeld. Daarnaast stemde de raad 28 mei unaniem in met een steunpakket voor de culturele sector. Per brief informeert gemeente Zeist de culturele sector hierover.

Versoepeling vanaf 1 juni

Per 1 juni zijn de regels rond het coronavirus versoepeld. Ook voor de culturele sector heeft dit gevolgen. Voor meerdere organisaties betekent dit dat zij gedeeltelijk hun activiteiten weer kunnen vervolgen, mits hierbij voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Voor elke organisatie geldt dat zij zorgvuldig de afweging moeten maken hoe ze verantwoord open kan. Zie voor richtlijnen, protocollen en de noodverordening de brief versoepelingen en steunpakket cultuur.

Steunpakket

Het steunpakket bestaat uit een deel dat is bedoeld voor organisaties in onder meer de sectoren sport en cultuur die geen winstdoelstelling hebben, en een deel dat is bestemd voor de winkelcentra.

De gemeente stelt voorwaarden aan het steunpakket, waarbij twee belangrijke zijn:

  • organisaties moeten, mede door het steunpakket, een reëel perspectief hebben op het overleven van deze crisis,
  • organisaties moeten aantonen dat ze hulp hebben aangevraagd bij provinciale en landelijke ondersteuningsregelingen, en moeten aantonen wat die aanvragen hebben opgeleverd.

Organisaties die in aanmerking willen komen voor dit steunpakket kunnen vanaf 10 juni een aanvraag indienen via www.zeist.nl.

De ondersteuning kan bestaan uit een gift van maximaal 5000 euro, een renteloze lening van maximaal 15.000 euro, en/of het uitstellen of laten vervallen van gemeentelijke facturen.

De vorm van de gemeentelijk ondersteuning is steeds maatwerk, zeker in gevallen waarbij de problematiek extra groot en ingewikkeld is.

Meer informatie